Muzeum Zabezpieczeń
Patronat Honorowy

Patronaci honorowi

DAR-ALARM KAMERY24.COM
KONTAKT


E-mail handlowy@darsystem.pl

tel

602308628

admin

EKSPONAT 193

Urządzenie:PRZYCISK DZWONKOWY
Typ:NR 711
Model:
Producent:STOCKER
Data produkcji:
Ofiarodawca:DAR-ALARM
Dodatkowe1910

 

EKSPONAT 366

Urządzenie:DZWONEK MECHANICZNY
Typ:
Model:
Producent:
Data produkcji:1940
Ofiarodawca:DAR-ALARM
Dodatkowe

 

EKSPONAT 365

Urządzenie:DZWONEK ELEKTRYCZNY
Typ:
Model:
Producent:
Data produkcji:1950
Ofiarodawca:DAR-ALARM
Dodatkowe

 

EKSPONAT 364

Urządzenie:DZWONEK ELEKTRYCZNY
Typ:
Model:
Producent:
Data produkcji:1960
Ofiarodawca:DAR-ALARM
Dodatkowe

 

EKSPONAT 363

Urządzenie:DZWONEK ELEKTRYCZNY
Typ:
Model:
Producent:
Data produkcji:1920
Ofiarodawca:DAR-ALARM
Dodatkowe

 

EKSPONAT 34567

sonneries_electriques_06_le_compendiumUrządzenie:DZWONKI ELEKTRYCZNE
Typ:
Model:
Producent:
Data produkcji:
Ofiarodawca:DAR-ALARM
Dodatkowe

EKSPONAT 2345678

sonneries_electriques_06_le_compendiumUrządzenie:DZWONKI ELEKTRYCZNE
Typ:
Model:
Producent:
Data produkcji:
Ofiarodawca:DAR-ALARM
Dodatkowe