Muzeum Zabezpieczeń
Patronat Honorowy

Patronaci honorowi

DAR-ALARM KAMERY24.COM
KONTAKT


E-mail handlowy@darsystem.pl

tel

602308628

EKSPONAT 5

Urządzenie:DZILNIK ZASILANIA KAMER
Typ:TP-PZ23
Model:
Producent:WZT ZTSP
Data produkcji:1998
Ofiarodawca:DAR-ALARM
Dodatkowe